Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową "Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich"

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez

ŚWIATOWĄ RADĘ BADAŃ NAD POLONIĄ 

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

Muzeum Niepodległości  w Warszawie

zatytułowaną

Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej Czytaj dalej»

Listy rankingowe dla kandydatów na studia II stopnia (historia)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim kierunku studiów

Decyzją władz UKSW, w nawiązaniu do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rezygnuje z pobierania opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów, a także za zajęcia poza dodatkowym limitem punktów ECTS. Opłaty nie będą pobierane w roku 2014/15.

UKSW CAMP ZERO 2014 - wyjazd integracyjny dla studentów UKSW pierwszego roku

Zanim rozpoczniesz studia na UKSW, spędź ostatnie chwile wakacji w niezapomniany sposób – dołącz do grona campusowiczów UKSW! Co roku Samorząd Studentów przygotowuje dla nowoprzyjętych  fascynujacy obóz integracyjny - Camp Zero, podczas którego czeka na Was wiele atrakcji. W ciągu dnia będziecie mogli wziąć udział w interesujących warsztatach, a wieczorami miło spędzić czas z poznanymi osobami. https://www.facebook.com/events/769374173084593/

Egzaminy poprawkowe w sesji letniej 2013/2014

15 lipca 2014 r. upływa termin nadsyłania propozycji tematów na konferencję „Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu
 
W kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej”
 
Warszawa – UKSW 24 listopad 2014
„Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich”
 
 
Organizatorzy:
Zakład Badań nad Historią Cywilizacji Śródziemnomorskiej UKSW
Katedra Historii Starożytnej UKSW
 
Osoby odpowiedzialne:
Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW
dr Karolina Kochańczyk Bonińska
dr Helena Karczewska
 
Celem konferencji jest ukazanie roli i znaczenia Morza Śródziemnego w historii, kulturze i życiu gospodarczym, społecznym i politycznym krajów śródziemnomorskich od czasów najdawniejszych po współczesne. Temat konferencji i jej cel zostały tak sformułowane, aby zapewnić jej interdyscyplinarny charakter. Serdecznie zapraszamy do wspólnego spotkania badaczy różnych dyscyplin naukowych: historyków, historyków sztuki, archeologów, kulturoznawców, teologów, politologów i in., celem nie tylko pogłębienia tematu, ale również wzajemnego poznania się i nawiązania osobistych kontaktów.
 
Propozycję tematu wraz z jednostronicowym abstraktem należy nadsyłać do dnia 15 lipca 2014. Na jego podstawie organizatorzy dokonają ostatecznego wyboru referatów. Opłatę konferencyjną (pracownicy naukowi – 180 zł, doktoranci – 150 zł) należy uiścić do 30 września 2014. Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
 
Kontakt w sprawie konferencji: hcs.konferencja@gmail.com

Czytaj dalej»

Strona główna

Strona główna

Strona główna

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach