Plany zajęć

Plany zajęć obowiązujące w roku akademickim 2013/2014

 

Semestr zimowy:

Semestr letni:

 

UWAGA! Studenci I roku I stopnia historii i HCŚ!!!

Podczas rejestrowania się na przedmioty upraszamy o dokładne sprawdzenie terminu odbywających się zajęć (dotyczy to grup ćwiczeniowych). Jeśli zauważycie Państwo, że numer grupy w USOSie i w planie zajęć się różni, prosze zapisywać się na podstawie terminu zajęć, zaś błąd zgłosić na adres: k.dowgialo@uksw.edu.pl

.

 

Czytaj dalej»

Konferencja „Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
z cyklu
 
W kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej”
 
Warszawa – UKSW 24 listopad 2014
„Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich”
 
 
Organizatorzy:
Zakład Badań nad Historią Cywilizacji Śródziemnomorskiej UKSW
Katedra Historii Starożytnej UKSW
 
Osoby odpowiedzialne:
Ks. dr hab. Tadeusz Kołosowski, prof. UKSW
dr Karolina Kochańczyk Bonińska
dr Helena Karczewska
 
Celem konferencji jest ukazanie roli i znaczenia Morza Śródziemnego w historii, kulturze i życiu gospodarczym, społecznym i politycznym krajów śródziemnomorskich od czasów najdawniejszych po współczesne. Temat konferencji i jej cel zostały tak sformułowane, aby zapewnić jej interdyscyplinarny charakter. Serdecznie zapraszamy do wspólnego spotkania badaczy różnych dyscyplin naukowych: historyków, historyków sztuki, archeologów, kulturoznawców, teologów, politologów i in., celem nie tylko pogłębienia tematu, ale również wzajemnego poznania się i nawiązania osobistych kontaktów.
 
Propozycję tematu wraz z jednostronicowym abstraktem należy nadsyłać do dnia 15 lipca 2014. Na jego podstawie organizatorzy dokonają ostatecznego wyboru referatów. Opłatę konferencyjną (pracownicy naukowi – 180 zł, doktoranci – 150 zł) należy uiścić do 30 września 2014. Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.
 
Kontakt w sprawie konferencji: hcs.konferencja@gmail.com

Czytaj dalej»

Informacje o konkursie Studencki Nobel 2014

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki prezesem Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Miło nam poinformować, że wykładowca naszego Uniwersytetu, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki został prezesem Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Stowarzyszenie działa pod patronatem Pani. Karoliny Kaczorowskiej, małżonki śp. Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej.

Celem Stowarzyszenia jest m.in. upowszechnianie wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym, historii wojskowości i kulturze a także działania na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami; propagowanie wychowania patriotycznego i ponadczasowej idei służby Ojczyźnie; prowadzenie działań edukacyjnych i badań w zakresie historii Polski.

 

Informacja o Instytucie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

Czytaj dalej»

Konferencja "Wiek XIX - czasem przeobrażeń"

Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

 Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na stronie Działu Współpracy Międzynarodowej są dostępne informacje o stawkach grantu na rok akademicki 2014/2015 w ramach programu Erasmus+ (studia i praktyki).

 Informacja dostępna jest na stronie pod linkiem Czytaj dalej»

Informacja dla kół naukowych

Prorektor ds. studenckich i kształcenia

Warszawa, czwartek, 27 lutego 2014

Szanowni Państwo,

Przekazuję informację do przekazania kołom i stowarzyszeniom studenckim:
 
Zgodnie z Regulaminem rejestracji i finansowania samorządu studentów, samorządu doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich § 27 ust. 1 informuję, że termin składania wniosków biorących udział w drugiej turze trybu konkursowego upływa 10 marca 2013 r. o godzinie 15:00. Komplet dokumentów zawierający opis inicjatywy wraz z załącznikiem, o którym mowa w Regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 11/2014 z 17 lutego 2014 r., należy dostarczyć w dwóch wersjach: papierowej do Działu Kształcenia (pok. 037) i elektronicznej na adres e-mail kola@uksw.edu.pl

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na: 

  • Catering, poczęstunek, artykuły spożywcze;
  • Wolne przejazdy (bez delegacji, umów).

Niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie Działu Kształcenia w zakładce Organizacje studenckie i doktoranckie:

http://www.ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/organizacje-studenckie-i-doktoranckie

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy weryfikacje aktywności kół, organizacji i stowarzyszeń zarejestrowanych na UKSW. Prosimy o przesłanie na adres kola@uksw.edu.plkrótkiego sprawozdania z dotychczasowej działalności. Brak takiej informacji będzie skutkował zawieszeniemdziałalności koła. Sprawozdanie należy przesłać do:

  • 14 marca 2014 r. koła/organizacje/stowarzyszenia, które ubiegają się o dofinansowanie inicjatyw studenckich w najbliższej turze konkursowej;
  • Do końca czerwca 2014 r.  pozostałe koła/organizacje/stowarzyszenia.

Król Jan III Sobieski i Rzeczpospolita w latach 1674-1683

Komunikat dla studentów jednolitych studiów magisterskich

Komunikat dotyczy studentów jednolitych studiów magisterskich, którzy ukończyli już studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia rozpoczęte w roku 2011/2012 i przysługuje im prawo do podjęcia i kontynuowania studiów na innym poziomie kształcenia bez wnoszenia opłat.

Szanowni Państwo Studenci Jednolitych Studiów Magisterskich,

Studenci rozpoczynający w roku akademickim 2013/2014 jednolite studia magisterskie (po ukończeniu już studiów 1 lub 2 stopnia) będą mogli te studia odbyć nieodpłatnie w ramach limitu punktów ects, jaki uzyskaliby podejmując odpowiednio studia pierwszego (210 ects) bądź drugiego stopnia(150 ects). Za różnicę punktów do 300 ects, konieczną do uzyskania dyplomu jednolitych studiów magisterskich, student będzie zobowiązany zapłacić wg kosztochłonności 1 ects na tym kierunku, zgodnie z zawartą umową z Uczelnią.

Czytaj dalej»

Dyżur pełnomocnika ds. praktyk

Dyżur pełnomocnika ds. praktyk dr H. Karczewskiej odbywa się w poniedziałki o godz. 10:30 - 11:00 w s. 316 lub 320 oraz w czwartki w godz. 8:30 - 9:30 w s. 323.

Copyright © 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach