AKTUALNOŚCI

01-18 WRZEŚNIA 2016 SESJA EGZAMINACYJNA NA STUDIACH STACJONARNYCH

 TERMINY EGZAMINÓW  (STUDIA STACJONARNE)>>>

28 WRZEŚNIA 2018 - DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA STUDENTÓW I ROKU

3 PAŹDZIERNIKA 2016 ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ NA STUDIACH STACJONARNYCH

6 PAŹDZIERNIKA 2016 UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

LISTY RANKIGNOWE >>>

KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW

w INSTYTUCIE NAUK HISTORYCZNYCH

NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK HISTORYCZNYCH

Ks. prof. dr hab. WALDEMAR GRACZYK

ZASTĘPCA DYREKTORA 

Ks. dr TOMASZ SKIBIŃSKI

GRATULUJEMY!

Nowym DZIEKANEM WNHiS został Ks. prof. dr hab. SŁAWOMIR. H. ZARĘBA  (IS)

PRODZIEKANAMI: prof. dr hab. JOLANTA M.MARSZALSKA (INH), dr ANNA CZYŻ (IHS) oraz dr MARCIN ZARZECKI (IS)

GRATULUJEMY!

 

Kierunek HISTORIA w Instytucie Nauk Historycznych w Ogólnopolskim Rankingu szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2016 znajduje sie na 10 miejscu. W stosunku do roku 2011 jest to awans o 2 pozycje. Na podkreślenie zasługuje, że według danych z rankingu PERSPEKTYW,  jest to jednocześnie

jeden z TRZECH najlepiej ocenionych kierunków studiów

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

WydziałyWIĘCEJ AKTUALNOŚCI

                                 WYDARZENIA