AKTUALNOŚCI

Nowym DZIEKANEM WNHiS został Ks. prof. dr hab. SŁAWOMIR. H. ZARĘBA  (IS)

PRODZIEKANAMI: prof. dr hab. JOLANTA M.MARSZALSKA (INH), dr ANNA CZYŻ (IHS) oraz dr MARCIN ZARZECKI (IS)

SENATORAMI UKSW z ramienia WNHiS zostali wybrani

Ks. prof. dr hab. WALDEMAR GRACZYK (INH), dr ANNA LINEK (IS) oraz dr ADAM BUŁAWA (INH)

DYREKTOREM INSTYTUTU NAUK HISTORYCZNYCH został Ks. prof. dr hab. WALDEMAR GRACZYK

ZASTĘPCĄ DYREKTORA Ks. dr TOMASZ SKIBIŃSKI

GRATULUJEMY!

 

Kierunek HISTORIA w Instytucie Nauk Historycznych w Ogólnopolskim Rankingu szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2016 znajduje sie na 10 miejscu. W stosunku do roku 2011 jest to awans o 2 pozycje. Na podkreślenie zasługuje, że według danych z rankingu PERSPEKTYW,  jest to jednocześnie

jeden z TRZECH najlepiej ocenionych kierunków studiów

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

14.06.2016 TERMIN SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH 

 WIĘCEJ >>>

13.06.2016 - 30.06.2016 SESJA EGZAMINACYJNA NA STUDIACH STACONARNYCH

 TERMINY EGZAMINÓW  (STUDIA STACJONARNE)>>>

Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych Ks. prof. dr hab.Waldemar Graczyk

zaprasza członków Rady Instytutu na zebranie, które odbędzie się

27 czerwca 2016


 

WydziałyWIĘCEJ AKTUALNOŚCI

                                 WYDARZENIA