KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA

SESJA EGZAMINACYJNA - II TURA - DR HAB. DARIUSZ MILEWSKI, PROF. UKSW

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 23/02/20
 • 27 lutego w bud. 12, sala 1223, w godz. 9.00-13.00.
 • "Historia nowożytna powszechna - ćwiczenia"
 • "Europa południowo-wschodnia"
 • "Polscy królowie elekcyjni"

WYKŁAD MONOGRAFICZNY PROF. DR HAB. JOLANTY M. MARSZALSKIEJ NA STUDIACH DOKTORANCKICH

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 15/02/20

prof. J. M. Marszalska

"Źródłoznawstwo i historiografia okresu średniowiecza

poniedziałek 16.45-18.15 sala 321

REKRUTACJA NA PRAKTYKI W RAMACH ERASMUS PLUS KA103

Opublikowana przez: Judyta Iwańska 14/02/20

Od 17.02.2020 do 12.06.2020 trwać będzie rekrutacja studentów i doktorantów UKSW na wyjazdy na praktyki (SMP, SMPA) w ramach Programu Erasmus+ KA103 w roku akademickim 2020/2021. Wnioski składa się poprzez system Usos. Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora programu Erasmus w Instytucie Historii dra Bartłomiej Dźwigały: b.dzwigala@uksw.edu.pl.

WYDARZENIA, AKTUALNOŚCI

Zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskich wyborów członków Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023.

Informujemy, że do Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN został wybrany

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz.

Z UKSW do tego Komitetu zostali wybrani także dr hab. Katarzyna Jażdżewska, prof. UKSW (WNH) i prof. dr hab. Jan Zabłocki (WPiA).

Gratulujemy.


 

Zapraszamy na kolejny wykład otwarty

STUDIUM RES GESTAE,

"Organizacja edukacyjnych wojaży szlachty

w świetle nowożytnych instrukcji podróżnych",

który wygłosi

prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk (UAM).

Wykład odbędzie się w dniu

14 stycznia 2020, godz. 17.00 ,

w Kampusie UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 w sali 201.

 
zaprasza na kolejny wykład otwarty
 
„75-lecie podpalenia
Biblioteki Narodowej.
Strata bez precedensu”
 
 
dr Tomasz Makowski
Dyrektor Biblioteki Narodowej
 
19 listopada 2019
 
(wtorek)
godz. 17.00
 
Kampus UKSW
ul. Wóyciciego 1/3
bud. 23, sala 201
Warszawa

KONREFENCJA NAUKOWA

POLSKIE WYCHODŹSTWO

I JEGO PRZYCZYNY

PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

 • I PO JEJ ZAKOŃCZENIU
 • organizowana przez
 • Światową Radę Badań nad Polonią
 • Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • w Warszawie
 • Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie
 • w Londynie
 • Klub Jagielloński w Londynie
 • pod honorowym patronatem
 • Jego Magnificencji
 • Księdza prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego
 • Rektora UKSW
 • 24-26 października 2019 r.

Dyrektor Instytutu Nauk Historycznych oraz Redaktor Naczelny ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk z nieukrywaną radością  informuje, że czasopismo "Saeculum Christianum" znalazło się w:

i otrzymało 40 pkt.

"Prawie 31 tysięcy – tyle pozycji liczy nowy wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Niemal połowa spośród nich to czasopisma humanistyczne. Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. To drugi kluczowy wykaz – obok wykazu wydawnictw – na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez reformę Gowina. Efekt? Badacze będą publikować więcej wartościowych prac w bardziej prestiżowych tytułach, a polska nauka wzmocni swą pozycję w międzynarodowym obiegu myśli".

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach